Průvodce výběrem domu

Jaký je váš
životní rytmus?

Pracujete často z domova?

Míváte několikadenní návštěvy?