VÝBĚR DOMU

Počet obytných místností

1
2
3
4
5
6
7+

Počet podlaží

přízemní dům/bungalov
patrový dům

Cena domu na klíč

100 000 Kč
20 000 000 Kč
ZOBRAZIT NABÍDKU
K čemu na stavbě potřebujete geodeta?

K čemu na stavbě potřebujete geodeta?

Dvakrát měř a jednou stav

Podmínka nutná a nezbytná: K vydání rozhodnutí o povolení stavby, kolaudačního či územního rozhodnutí – vždy musíte využít služeb profesionálního geodeta. Nechat si udělat průzkum od registrovaného geodeta je nejlepší pojistka, kterou si můžete koupit. Vždyť spory mezi vlastníky jednotlivých pozemků jsou bohužel velice časté, časově i finančně náročné a rozhodně nepřispívají k dobrým sousedským vztahům.

Geodeti jsou často prvními lidmi na každé stavbě, kteří vyměřují a mapují pozemek. Jejich měření pak slouží architektům k pochopení a maximálnímu využití krajiny při projektování a inženýrům k přesnému a bezpečnému plánování staveb - zajišťují, aby stavby nejen zapadaly do krajiny, ale aby je vůbec bylo možné postavit. Pokud projektovou dokumentaci teprve sháníte, práci i peníze Vám pomůže ušetřit typový projekt domu. Podívejte se na širokou nabídku bungalovů na klíč a patrových domů na klíč na Dumonline.cz.

Jestliže kupujete nemovitost za účelem výstavby nebo rekonstrukce, musíte si před stavbou nechat vyměřit pozemek. Každý projekt začíná průzkumem pozemku. Geodeti vyměřují a kontrolují pozemek, včetně útvarů, svahů, prvků a výšek, a vytvářejí podrobnou zprávu, která obsahuje mapu pozemku.

Kvalifikovaný geodet provede průzkum pozemku a poskytne informace včetně prvků, jako je vegetace, ploty, sklon pozemku, výška budov, prvky silnice a případné inženýrské sítě. Pokud váš projekt vyžaduje žádost o územní rozhodnutí, jsou zaměřeny také budovy na sousedních pozemcích včetně umístění obytných oken, dveří a hřebenů střech.

Zaměření a vytyčení stavby musí provádět geodet na základě projektové dokumentace. Když vytyčí tzv. lomové body stavby, je třeba je přenést na stavební lavičky - v příslušné vzdálenosti od hrany výkopu se do země zatlučou dva dřevěné hranoly a na ty se z boku natluče dřevěná deska. Deska by měla být přibita k hranolům vodorovně a zároveň by měla být umístěna rovnoběžně s hranou základu, tj. s hranou budoucí obvodové zdi domu.

Vytyčením stavby a umístěním stavebních laviček vlastně začíná reálná výstavba domu. Je třeba této činnosti věnovat patřičnou pozornost, protože případné nepřesnosti ve vytyčení mohou stavebníkovi značně zkomplikovat, a tím pádem také prodražit, celý proces výstavby.

Kolik mě to bude stát

Geodetické zaměření zajistí, že hranice jsou tam, kde si myslíte, že jsou (někdy nejsou!), a zajistí, že při rozhodování o plánování budou zohledněny všechny prvky. Práce geodetů je naprosto nezbytná a v celkových nákladech není rozhodně dominantní. Vždyť za samotné zaměření zaplatíte od 2 do 10 tisíc korun podle toho, co vše od nich budete vyžadovat. Při vytyčení stavby (tedy zaměření pro zpracování situačního výkresu a reálné vyznačení lomových bodů přímo na pozemku) je cena odvislá od počtu geodetických značek a velikosti pozemku. Kromě provedených pracovních úkonů a jejich náročnosti ovlivňuje cenu také region, v němž je zaměření realizováno.

Při výpočtu celkových nákladů na geodetické práce je třeba vzít v úvahu řadu faktorů, mezi něž patří např:

Lokalita - oblast, kde se nemovitost nachází, přímo ovlivňuje cenu. Pokud se na pozemku nachází velké množství stromů nebo pokud není snadno přístupný pro vozidla, může být účtována vyšší sazba.

Velikost nemovitosti - čím větší je nemovitost, tím déle bude trvat zaměření pozemku.

Tvar pozemku - vyměření a zaměření pozemku obdélníkového tvaru je levnější než u pozemku s nepravidelnými hranicemi.

Fyzikální vlastnosti pozemku - u nemovitostí nacházejících se v hornatém terénu s množstvím zeleně vám mohou být účtovány vyšší sazby za geodetické práce. Kromě toho, že je obtížné tyto pozemky vyměřovat, nebývají také snadno přístupné. Na svažitém pozemku mohou geodetická zařízení měřit vodorovné vzdálenosti. To je nesmírně užitečné pro stavitele, kteří často nemají přístup ke specializovanému vybavení pro tato měření. Při správném nastavení může geodetické vybavení měřit vzdálenosti s přesností na několik milimetrů. Mohou také měřit svislé vzdálenosti, které jsou neocenitelné při zajišťování měření řezů a zásypů při stavbě silnice, kanalizace nebo při vytyčování výkopu pro potrubí.

Využití profesionálů ve všech aspektech vašich projektů v oblasti nemovitostí je nutností. Vzhledem k tomu, že stavba vyjde na miliony korun, jsou náklady na odborné zaměření pozemku ve srovnání s těmi na projekt drobné.

Co od geodeta chtít

- Zaměření pro účel osazení stavby na pozemek.

- Podklad pro vynětí ze zemědělské půdy.

Vytyčení stavby.

Zaměření rozestavěné stavby.

Zaměření stavby ke kolaudaci.

Zaměření adresního bodu (Jde o zaměření vchodů do domu. Toto zaměření budete potřebovat pro přidělení soupisného čísla na stavebním úřadě.)

Pět důvodů, proč využít služeb geodeta

  • Informovaná rozhodnutí - shromážděné údaje slouží architektům a inženýrům k pochopení a přesnému a bezpečnému naplánování terénních úprav, designu a staveb. Geodet dokáže provést přesná měření pozemku. Poskytuje informace o věcných břemenech, které musíte znát k plánování rozvoje nebo výstavby na pozemku, stejně jako k zachování místních předpisů a nařízení.
  • Chraňte své investice - zeměměřičské práce mohou pomoci ochránit investice vložené do výstavby nemovitosti. Odhalí relevantní informace, které pomohou v procesu plánování. Mohou pomoci určit, zda se nemovitost nachází v záplavové zóně; prověří dokumenty před koupí pozemku a zkontrolují, jestli má pozemek správnou rozlohu, kterou prodávající uvedl.
  • Soulad s předpisy a směrnicemi pro plánování - pochopení přesných rozměrů a topografie jakéhokoli pozemku je klíčem k zajištění toho, že to, co plánujete, bude v souladu se stavebními směrnicemi a plány města. Musíte se také ujistit, že projekt dodržuje všechny předpisy dané příslušným stavebním úřadem. Přesné vyměření hraničních linií a topografických výšek vám zajistí klid a podklad pro další jednání.
  • Poskytuje oporu – geodet pracuje s přesností na několik milimetrů. Může měřit i svislé vzdálenosti, které jsou neocenitelné při zajišťování měření řezů a zásypů při stavbě kanalizace nebo při vytyčování výkopů pro potrubí. Správné údaje poskytují stavební firmě jistotu. Snižují časové ztráty a umožňují pracovníkům na stavbě přesně plnit své úkoly.
  • Zasahování do pozemků - jako vlastník nemovitosti musíte znát možné zásahy do svého pozemku. Geodetické zaměření pozemku určuje, kde jsou hranice a rohy pozemku, takže znáte přesné rozměry svého pozemku. Tyto informace se mohou hodit v případě pozdějšího sporu.

 

autor: redakce dumonline.cz

Během výstavby

Co vás čeká, pokud se rozhodnete pořídit si nový dům

Doporučené články

Nechcete ztrácet čas procházením našeho katalogu?

Zadejte základní parametry vašeho vysněného domu a získejte nabídky šité na míru právě Vám.

 ZAVŘÍT

Aby web fungoval jak má - souhlas s cookies

Pro co nejlepší zážitek z prohlížení webu, aby fungovalo vyhledávání, přihlašování, abychom vás neobtěžovali nevhodnou reklamou a pro mnoho dalších věcí využívá tato stránka tzv. cookies, což jsou drobné textové informace dočasně ukládané do paměti vašeho prohlížeče. K jejich použití od vás potřebujeme souhlas. Za jeho udělení v plné šíři, či podrobné nastavení vám velmi děkujeme. Vaše rozhodnutí můžete samozřejmě kdykoliv změnit a přenastavit.

Jaké cookies používáme

Nezbytné

Nezbytné cookies jsou bezpodmínečně nutné k fungování stránek. Bez nich by nefungovaly základní funkcionality, jako např. přihlašování nebo nakupování v e-shopu. Tyto jsou vždy automaticky povolené.

Statistické

Tyto cookies pomáhají s měřením a analýzou návštěvnosti stránek.

Marketingové

Marketingové cookies pomáhají trackovat uživatele stránek za účelem nabízení cílených reklamních sdělení. Dávají smysl pro obě strany, neboť uživatel stránek obdrží reklamu na produkty, které ho skutečně zajímají, a které např. vyhledával v minulosti, a vydavatelé reklam naopak mohou tyto reklamy cíleně nabídnout.

Přijmout vše Přijmout vybrané Podrobné nastavení