VÝBĚR DOMU

Počet obytných místností

1
2
3
4
5
6
7+

Počet podlaží

přízemní dům/bungalov
patrový dům

Cena domu na klíč

100 000 Kč
20 000 000 Kč
ZOBRAZIT NABÍDKU
Typy domů z hlediska energetické náročnosti

Typy domů z hlediska energetické náročnosti

Kdo bude žádat od Nového roku 2022 o stavební povolení, musí se připravit na podstatné zpřísnění podmínek. Vývoj razantně směřuje k povolování staveb s tzv. „téměř nulovou spotřebou energie“. Nízkoenergetický standard již stačit nemusí a vše se výrazně přiblížilo pasivnímu stavění.

Stavebník si může vybrat, jak úspory dosáhne. Nová vyhláška (č. 264/2020 Sb.) pracuje s možností zajistit úspornost budovy čtyřmi způsoby, kdy si stavebník vybere, který z nich je pro něj uživatelsky a ekonomicky vhodnější. Buď kvalitou návrhu budovy, zateplením stěn, střechy či kvalitnějšími okny, efektivnějším zdrojem energie nebo místním obnovitelným zdrojem. Vyhláška přitom neuvádí přesné hodnoty jednotlivých parametrů, kterých je třeba dosáhnout, ale pracuje s tzv. „referenční budovou“, s níž se povolovaný dům srovnává. Základním principem vyhlášky je omezení spotřeby neobnovitelné primární energie.

Od 1. ledna 2022 už nebude ke splnění požadavků stačit jen silnější vrstva izolačního polystyrenu, či izolační trojskla. Architektura a kvalitní projekt se stávají nedílnou součástí energeticky úsporných opatření a mají stejnou váhu jako kvalitní izolace či okna, využití řízeného větrání s rekuperací tepla, účinnější zdroj tepla nebo instalace obnovitelného zdroje energie. O rozložení jednotlivých úspor rozhoduje investor za pomoci architekta, projektanta a energetického specialisty.

Kombinace mnoha faktorů

Velký vliv má typ pozemku. Ideální je, když umožňuje orientaci prosklených ploch na jih, jihozápad nebo na jihovýchod. Současně s tím by tyto plochy neměly být stíněny zástavbou, zelení či terénem. Novostavba by měla mít kompaktní tvar. Členitý bungalov bude vždy méně úsporný než jednoduchý kvádr (klidně i se šikmou střechou). Důležité je vhodné rozložení dispozice z hlediska tepelných zón, tj. obytné zóny na osluněné strany, technické a komunikační prostory na sever. Kvalitně zaizolovaná obálka budovy s optimalizovanými tepelnými mosty může značně snížit spotřebu domu. Standardem jsou okna s trojskly. Pokud některý z výše uvedených aspektů není ideální (např. pozemek s jedinečným výhledem na sever), je možné energetickou náročnost budovy vylepšit použitím řízeného větrání s rekuperací, ekologičtějším zdrojem tepla a případným využitím obnovitelných zdrojů energie.

Pasivní dům na obzoru

Pasivní dům není obchodní značka, ale stavební koncept, který může použít každý a který obstál v praxi. Energetické zpřísňování u novostaveb není nový požadavek Evropské unie. Tato praxe probíhá v pravidelných cyklech už od osmdesátých let a souvisí s většími nároky na kvalitu života. Vzhledem k tomu, že máme stále úspornější automobily a elektrospotřebiče, je logické, že máme i stále úspornější budovy.

Pasivní dům je světovým standardem v oblasti energeticky úsporného stavění: Pasivní dům vyžaduje pouze desetinu energie spotřebované v typických středoevropských budovách - což znamená úsporu energie až 90 %. Majitelé pasivních domů se téměř nezabývají rostoucími cenami energií, což je v těchto měsících více než aktuální.

Zpřísňování pokračuje

Pasivní dům (předstupněm byl dům nízkoenergetický) ročně spotřebuje maximálně 15 kilowatthodin na metr čtvereční vytápěné plochy. U běžného rodinného domu, který má podlahovou plochu kolem 120 metrů čtverečních, to dělá 1800 kilowatthodin. Pro vytápění místnosti o velikosti 20 metrů čtverečních stačí 200 wattů, pro porovnání tepelný výkon člověka v klidu je 80 wattů, výkon stolního počítače 250 wattů. Nízkoenergetický dům obsahuje v podstatě stejné komponenty jako pasivní dům, pouze v menší míře. Na rozdíl od pasivního domu potřebuje větší zdroj tepla a rozsáhlejší otopný systém, čímž se ve výsledku vyrovnávají investiční náklady, ale provozní zůstávají o poznání vyšší než u domu pasivního.

S čím se musí počítat

Co má pasivní dům? Komfort, kvalitu, ekologii, investiční charakter a zdravé bydlení.

Komfort - standard pasivního domu nabízí novou úroveň kvality spojující maximální komfort v chladných i teplých měsících s rozumnými stavebními náklady, což opakovaně potvrzují obyvatelé pasivních domů.

Kvalita - budovy pasivního domu jsou chváleny pro svou efektivitu díky vysoké úrovni izolace a vzduchotěsné konstrukci. Další důležitou zásadou je konstrukce bez tepelných mostů: izolace je aplikována bez slabých míst kolem celé budovy, aby se eliminovala chladná zákoutí i nadměrné tepelné ztráty.

Ekologie/udržitelnost - budovy pasivních domů jsou z definice ekologické: Spotřebovávají extrémně málo primární energie, čímž ponechávají dostatek energetických zdrojů pro všechny budoucí generace, aniž by způsobily jakoukoli škodu na životním prostředí. Dodatečná energie potřebná k jejich výstavbě (ztělesněná energie) je ve srovnání s energií, kterou později ušetří, spíše zanedbatelná.

Cenová dostupnost - jsou budovy pasivních domů dobrou investicí? Pasivní domy dlouhodobě šetří peníze. Kvalitní izolační materiály a technologie samozřejmě „něco“ stojí. Za pasivní dům připlatíte projektantům a stavebním firmám až pětinu, ale výsledná nemovitost má až dvojnásobnou tržní hodnotu, oproti běžné novostavbě.

Zdravé bydlení - pasivní dům udržuje stále příjemné mikroklima. Větrání probíhá průběžně a automaticky, bez průvanu a plísní. Moderní technologie přivádí zvenčí čerstvý vzduch, který v takzvané rekuperační jednotce zahřeje teplem vydýchaných a odváděných plynů. Alergici a astmatici také ocení filtrační systém, který zbavuje čerstvý vzduch prachu a dalších nečistot.

Základem je větrání

Pasivní dům je s trochou nadsázky vzduchotěsný. Proto nestačí k zajištění čerstvého vzduchu v interiéru pouze běžné větrání. Větrací systémy a rekuperace jsou proto pro pasivní domy jejich klíčovou technologií. A pokud je tato technologie dobře zvolená, i přes vyšší počáteční investici v konečném důsledku ušetří značné množství nákladů na energii.

Právě v tom spočívá koncepce pasivního domu: Protože je do budovy stejně třeba přivádět velké množství čerstvého venkovního vzduchu, proč ho nevyužít i k vytápění? Navíc bez jakéhokoliv nepříjemného hluku a průvanu. Takto se větrací systém vyplatí hned dvakrát.

Kde to začalo

V roce 2016 Evropská komise vypracovala pokyny na podporu budov s téměř nulovou spotřebou energie s cílem zajistit, aby do roku 2020 byly všechny nové budovy budovami s téměř nulovou spotřebou energie. V roce 2016 Společné výzkumné středisko Komise rovněž vypracovalo souhrnnou zprávu o národních plánech pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie (NZEB).

V říjnu 2020 Komise představila svou strategii vlny rekonstrukcí, která je součástí evropské zelené dohody. Strategie obsahuje akční plán s konkrétními regulačními, finančními a podpůrnými opatřeními na podporu rekonstrukcí budov. Jejím cílem je do roku 2030 alespoň zdvojnásobit roční míru energetických rekonstrukcí budov a podpořit hloubkovou renovaci.

Kdy to skončí?

Odpověď je jednoduchá: Nikdy. Ultraúčinné domy kombinují nejmodernější energeticky účinné konstrukce, spotřebiče a osvětlení s komerčně dostupnými systémy obnovitelných zdrojů energie, jako je solární ohřev vody a solární elektřina. Díky využití místních klimatických podmínek mohou projektanti často začlenit také pasivní solární vytápění a chlazení a energeticky účinné strategie úpravy krajiny. Záměrem je co nejlevněji snížit spotřebu energie v domě a následně snížit zátěž pomocí systémů obnovitelné energie na místě.

Štítek versus průkaz

Štítek energetické náročnosti budovy není totéž, co Průkaz energetické náročnosti budovy. Energetické štítky domů hodnotí, jak dobře je objekt tepelně izolovaný. V centru zájmu jsou tedy jen stavebně-energetické vlastnosti konstrukce domu. Posuzuje se kvalita střechy, oken, podlahy a stěn.

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) mluví o tom, kolik energie je potřeba na běžné užívání objektu. Počítá se při tom s náklady na vytápění, osvětlení, ohřev vody nebo třeba větrání. Proto by se o PENB měli zajímat všichni, kteří si plánují koupit nemovitost. Vyhnou se pak nepříjemnému překvapení v podobě vysokých účtů za energie.

Z energetického štítku obálky budovy oproti tomu vyčteme, do jaké třídy dům spadá, a tedy jak dobře je objekt tepelně izolovaný, jaké kvality jsou stěny, podlaha a střecha, jakou část domu by bylo potřeba zateplit a kudy teplo nejvíce uniká. Součástí energetického štítku obálky budovy je nejen klasifikační třída objektu, ale také jeho grafické hodnocení. „Obálka“ budovy pak samozřejmě vstupuje do hry o její celkovou energetickou náročnost.

Energeticky je na tom nejhůř kategorie Standardní dům, jejíž energetická náročnost je v rozpětí 80 – 140 kWh na 1 m² za rok. Podle tabulky kategorií energetického štítku spadá do kategorie C. Další kategorií je Úsporný dům, který vykazuje již nižší spotřebu tepla než Standardní dům, a to 51 – 79 kWh/m² ročně a podle energetického štítku budovy spadá do kategorie B. Pak jsou zde Mimořádně úsporné domy s hodnotou < 51 kWh/m² ročně a ty patří do kategorie A. Dalšími kategoriemi jsou Pasivní dům s hodnotou spotřeby nižší nebo rovné 15 kWh/m² za rok, jež patří do podkategorie A+, Nulový dům s hodnotou, která nesmí být vyšší než 5 kWh/m² ročně nesoucí označení A++. Poslední kategorií je Dům s energetickým přebytkem neboli energeticky nezávislý dům. Tyto domy jsou vybaveny vlastním systémem na výrobu energie v dostatečné kapacitě na zajištění vlastního provozu, kdy případné přebytky jsou dále distribuovány ke spotřebě.

Je to nutné?

Je dobré PENB zpracovat současně s tvorbou projektové dokumentace, vyhnete se pak případnému předělávání projektu. Průkaz je součástí projektové dokumentace ke stavebnímu řízení (ohlášení nebo stavební povolení). Platí to nejen pro rodinné domy, ale obecně pro všechny vytápěné budovy. U budov do 50 m2 a staveb pro rodinnou rekreaci, kde se protopí méně než ¼ celoroční spotřeby, však PENB nepotřebujete.

Pokud se rozhodnete pro některý z typových domů na klíč z naší nabídky, budete mít jistotu, že projektová dokumentace bude splňovat všechny zákonné požadavky, včetně požadavků na energetickou náročnost.

Srovnání různých typů staveb podle energetické náročnosti

 

Spotřeba energie na vytápění v kWh/m2/rok

Cena vytápění plynem v Kč/rok

Běžný dům ze 70. – 80. let

nad 200

nad 70 000 Kč

Běžná dnešní novostavba

80 až 140

35 000 Kč až 60 000 Kč

Nízkoenergetický dům

méně než 51

méně než 22 000 Kč

Pasivní dům

méně než 15

méně než 7000 Kč

Poznámka: Počítáno při ceně 3,50 Kč/kWh

 

Co zahrnují jednotlivé typy domů

domy běžné ve 70.-80. letech

současná novostavba

nízkoenergetický dům

pasivní dům

nulový dům, dům s přebytkem tepla

charakteristika

zastaralá otopná soustava, zdroj tepla je velkým zdrojem emisí; větrá se pouhým otevřením oken, nezateplené, špatně izolující konstrukce, přetápí se

klasické vytápění pomocí plynového kotle o vysokém výkonu, větrání otevřením okna, konstrukce na úrovni požadavků normy

otopná soustava o nižším výkonu, využití obnovitelných zdrojů, dobře zateplené konstrukce, řízené větrání

řízené větrání s rekuperací tepla, vynikající parametry tepelné izolace, velmi těsné konstrukce

parametry min. na úrovni pasivního domu, velká plocha fotavoltaických panelů

potřeba tepla na vytápění kWh/m2/rok

většinou nad 200

80 - 140

méně než 50

méně než 15

méně než 5

 

autor: redakce dumonline.cz

Před výstavbou

Průvodce výběrem domu

Nemáte jasnou představu?

Odpovězte na několik jednoduchých otázek a náš průvodce za vás vybere domy, které by vám mohly vyhovovat.

9.6.2022

Způsoby financování domu: hypotéka není jediná možnost

Pořídit si vlastní nemovitost je dobrý krok, který nám vytvoří jisté zázemí pro budoucí rodinu. Aby k němu ale mohlo dojít, musíme vědět, jak vysněný dům správně zafinancovat. Mnoho li...

29.5.2022

Dřevostavby - typy, technologie výstavby

Dřevostavby zažívají v posledním desetiletí doslova boom. Zatímco v roce 2008 se jich u nás postavila zhruba tisícovka, což tvořilo jen něco kolem 5 % z celkového počtu rodinných domů, v ro...

18.5.2022

Zděný dům - jaké jsou možnosti materiálů?

Dali jste definitivně přednost tradičnímu zděnému domu před dřevostavbou? Jedno důležité rozhodnutí máte za sebou, ale čeká vás další. Jaký materiál na výstavbu hrubé stavby zvolit? Dn...

12.5.2022

Zděný dům nebo dřevostavba?

Rodinný dům může mít mnoho podob. Zatímco některé mohou být z cihel a malty, u jiných je hlavním stavebním materiálem dřevo. Nabízí se však otázka, která z možností je lepší? Zatím to...

8.5.2022

Výběr dodavatele stavby

Při výběru stavebního dodavatele byste měli svůj výběr velmi pečlivě zvážit a doporučujeme, abyste si ho předtím, než ho zaměstnáte, dobře prověřili. Pokud zaměstnáte kvalitního ren...

1.5.2022

Příprava stavby aneb co všechno je třeba zařídit, než se položí základní kámen domu

Bylo by mylné se domnívat, že stavba rodinného domu začíná položením základního kamene. Nejprve nás totiž čeká nemilá věc, jakou je běhání po úřadech. Ze všeho nejdříve je zapotřebí z...

26.4.2022

Jak vybrat ten správný dům, kritéria výběru

Výběr domu není snadná záležitost. Právě naopak - stojí nás mnoho času i úsilí. V konečném důsledku se však toto úsilí rozhodně vyplatí. Dům totiž nevybíráme na rok nebo dva, ale spíše na...

18.4.2022

Možnosti pořízení projektové dokumentace RD

Pořídit si vlastní rodinný dům je snem nejednoho z nás. Aby však mohl být položen první základní kámen, je zapotřebí projektová dokumentace. Jenže na koho se nejlépe obrátit v případě ž...

14.4.2022

Možnosti pořízení novostavby rodinného domu

Pokud jsme tedy vyřešili úvodní dilema, zavrhli možnost koupě staršího domu a rozhodli se pro novostavbu, máte na výběr hned z několika možností, jak si vysněný dům pořídit. Developerské pr...

11.4.2022

Pořízení staršího domu nebo novostavby?

Postavit si vlastní dům, zasadit strom a zplodit syna. Tak praví známé české rčení, které se stalo hlavním životním krédem mnoha z nás. Zatímco někdo postupuje od konce, jiný se sn...

5.4.2022

Jak vybrat vhodný pozemek pro rodinný dům

Mít rodinný dům podle vlastních představ s krásnou příjezdovou cestou, velkou zahradou s bazénem a dostatkem místa pro všechny jeho obyvatele. Je to i váš sen? Prvním krokem k jeho r...

28.3.2022

Projektová dokumentace a povolování staveb

Dům nejprve roste na papíře Papíry, razítka, peníze, nervy a hlavně čas – s tím vším je spojené vysněné bydlení. Stavba rodinného domu není jednoduchou záležitostí a neexistuje univerzá...

Další aktuality

Co vás čeká, pokud se rozhodnete pořídit si nový dům

Doporučené články

Nechcete ztrácet čas procházením našeho katalogu?

Zadejte základní parametry vašeho vysněného domu a získejte nabídky šité na míru právě Vám.

 ZAVŘÍT

Aby web fungoval jak má - souhlas s cookies

Pro co nejlepší zážitek z prohlížení webu, aby fungovalo vyhledávání, přihlašování, abychom vás neobtěžovali nevhodnou reklamou a pro mnoho dalších věcí využívá tato stránka tzv. cookies, což jsou drobné textové informace dočasně ukládané do paměti vašeho prohlížeče. K jejich použití od vás potřebujeme souhlas. Za jeho udělení v plné šíři, či podrobné nastavení vám velmi děkujeme. Vaše rozhodnutí můžete samozřejmě kdykoliv změnit a přenastavit.

Jaké cookies používáme

Nezbytné

Nezbytné cookies jsou bezpodmínečně nutné k fungování stránek. Bez nich by nefungovaly základní funkcionality, jako např. přihlašování nebo nakupování v e-shopu. Tyto jsou vždy automaticky povolené.

Statistické

Tyto cookies pomáhají s měřením a analýzou návštěvnosti stránek.

Marketingové

Marketingové cookies pomáhají trackovat uživatele stránek za účelem nabízení cílených reklamních sdělení. Dávají smysl pro obě strany, neboť uživatel stránek obdrží reklamu na produkty, které ho skutečně zajímají, a které např. vyhledával v minulosti, a vydavatelé reklam naopak mohou tyto reklamy cíleně nabídnout.

Přijmout vše Přijmout vybrané Podrobné nastavení